Veel technische vaklui nodig voor halen klimaatdoelen in de bouw, momenteel juist tekorten

Om de klimaatdoelen in de bouwsector te halen zijn veel technische vaklui nodig. Het gaat om bijvoorbeeld monteurs die isolatie, zonnepanelen en warmtenetten kunnen aanleggen, maar ook ondersteunende beroepen zoals ontwerpers en vloerenleggers, energieadviseurs en duurzaamheidsmedewerkers bij gemeenten. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV in kaart gebracht.

 Volgens het UWV is er op dit moment een groot tekort aan de benodigde vakmensen, omdat ook los van de klimaatdoelen er te weinig van dit soort personeel is. In het derde kwartaal van 2021 kwam het aantal vacatures voor dergelijke technische beroepen uit op 46.000. 

De bouw is een van de sectoren waarover ook klimaatafspraken zijn gemaakt. Zo moeten om de CO2-uitstoot terug te dringen de ruim 7 miljoen bestaande huizen en 1 miljoen gebouwen in Nederland beter geïsoleerd worden, van het aardgas af en op duurzame warmte- en energiebronnen aangesloten worden. Tot 2030 gaat het om het verduurzamen van 1,5 miljoen bestaande huizen. Daar komt de kabinetsambitie van het bijbouwen van 100.000 woningen per jaar bij. Die moeten ook allemaal energieneutraal worden, stelt het UWV.

Voor al deze werkzaamheden zijn de komende jaren veel vaklui nodig, stelt het UWV. Behalve technisch personeel is er ook behoefte aan mensen die ondersteunend werk doen. De meeste vacatures staan open voor bouwberoepen, zoals werkvoorbereiders en calculators, loodgieters, timmerlieden, elektriciens en monteurs. Om meer personeel erbij te krijgen zijn al verschillende opleidings- en omscholingstrajecten gestart. 

Het UWV deed dit onderzoek naar vaklui samen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en een vakgroep van de Sociaal-Economische Raad (SER).

(bron: Algemeen Dagblad)