Het burgerweeshuis Tiel ondersteunt de Techniekwedstrijd

Het burgerweeshuis Tiel heeft in 2021 aangegeven meer (financiële) ondersteuning te willen geven aan de projecten van de Techniekwedstrijd. Na een aantal vruchtbare gesprekken is er een overeenkomst tot stand gekomen, waarin het Burgerweeshuis ons op verschillende onderdelen ondersteunt. Zo is bv. de “Burgerweeshuis Tiel Prijs” in het leven geroepen voor de best samenwerkende werkgroep.

Het Burgerweeshuis Tiel heeft al honderden jaren een prominente plaats in de Tielse samenleving. Hieronder een korte geschiedenis van het Tielse Weeshuis:

Het Tielse Burger-Weeshuis werd in het jaar 1563 gesticht door Mechteld Nyborger. Eeuwenlang stond het weeshuis aan het Hoogeinde. Vanaf 1905 is er een groot pand aan de Achterweg. In het weeshuis waren meestal rond de vijftien wezen tegelijk ondergebracht. Dat werd betaald door gulle gaven van stadgenoten, maar als de familie geld had, dan moest ook die bijdragen. De dagelijkse zorg lag bij een weesmoeder en weesvader. Die konden aardig, maar ook lastig zijn. In elk geval werden de wezen netjes gekleed en waren ze goed ondergebracht. Vanuit het weeshuis bezochten ze de lagere school aan de Achterweg.

Oudere jongens werden bij een bedrijf in de leer gedaan om een vak te leren. De meisjes kregen meestal een baantje als hulp in de huishouding. Als de wezen 19 jaar waren, kregen ze een kist met een uitzet (kleren, schoenen en een hoed) mee en moesten ze hun eigen weg in de wereld zien te vinden.

Het bestuur van het weeshuis lag bij weesmeesters of regenten. Dat waren belangrijke mensen uit Tiel. Zij hadden maar weinig contact met de wezen. Vanaf 1942 zijn er geen wezen meer in het Tielse weeshuis. Nu is het een stichting, die het geld en de andere bezittingen beheert. Uit de opbrengst worden allerlei Tielse jeugdactiviteiten gesteund. (bron: burgerweeshuistiel.com)

 Na de Tweede Wereldoorlog ondersteunt het bestuur van het Burgerweeshuis (de regenten) allerlei projecten voor de Tielse jeugd. Het Burgerweeshuis Tiel bouwt mee een kansrijke toekomt voor de jeugd van Tiel en omgeving.