Programma van de slotmanifestatie 2024

 

Programma van de slotmanifestatie op vrijdag 21 juni 2024

09.00uur                            Inloop van scholen en gasten

09.00 tot 9.30 uur       tentoonstellingsbezoek

Naast de tentoonstelling zijn er op het terrein verschillende activiteiten; muurtje metselen, Techniekbus installatietechniek, demonstratie Pfeiffer Vacuüm, demonstratie Ceratec (ceramische materialen), Techniekspel BètatechServices, LEGO challenge, e.a.

09.30 uur                    Opening door de heer Koos Karsijns, voorzitter van  de Stichting                                                        Techniekwedstrijd Rivierengebied

09.40 uur                    Optreden van zanger Rutger

09.55 uur                    Uitreiking themaprijs door dhr. Visser,  directeur van Ceratec

10.00 uur                    Uitreiking Burgerweeshuisprijs door mevr. Tjaden,                                                                                         regent van het Burgerweeshuis Tiel.

10.05 uur                    Uitreiking van de Jeugdjuryprijs door leerlingen van de Jan                                                                     Harmenshofschool uit Geldermalsen

10.10 uur                    Optreden zanger Rutger en Corissa

10.25 uur                    Techniekquiz leerkrachten

10.55 uur                    Presentatie van een school-act.

11.05 uur                    Optreden van de zanger Rutger

11.20 uur                    Uitreiking van de 3 hoofdprijzen door de burgemeester van Tiel,                                                        dhr. Frank van der Meijden.

11.40 uur                    Afsluiting door de heer Koos Karsijns

11.45 uur                    Slot-optreden van zanger Rutger