Techniekwedstrijd 2023 gaat beginnen!

Doel van de Stichting Techniekwedstrijd is leerlingen in de hoogste klassen van het basisonderwijs, enthousiast te maken voor techniek. Zij doen dit door een jaarlijkse wedstrijd te organiseren. Voor 2023 is het thema “Pretpark”. De leerlingen krijgen de opdracht een eigen attractie te maken voor een speeltuin, pretpark of kermis. Zij worden voorzien van materialen en ondersteund met technisch advies vanuit de Stichting.
Na een aantal magere jaren vanwege de corona is het aantal deelnemende scholen aan de Techniekwedstrijd weer op het oude peil. De schoolbezoekers van de Stichting zijn gestart om 28 scholen in het Rivierengebied te bezoeken om uitleg van het thema te geven en de gratis startpakketten te overhandigen aan de werkgroepjes. De Techniekwedstrijd biedt de scholen een uitgebalanceerd programma om het techniekonderwijs vorm te geven.
De ruim 700 deelnemende leerlingen gaan in groepjes van 4 à 5 kinderen hun werkstuk ontwerpen en bouwen. De verschillende stappen staan beschreven in een logboek. De leerlingen leren niet alleen over techniek tijdens deze opdracht; zij oefenen ook vaardigheden zoals creatief denken en probleemoplossing.
Tijdens de bouwperiode zullen de schoolbezoekers de scholen begeleiden en waar nodig hulp bieden. Als de werkstukken in juni klaar zijn worden ze tentoongesteld bij Bouwmensen in Geldermalsen. Een vakkundige jury zal de werkstukken beoordelen en de prijzen vaststellen. Op een feestelijke bijeenkomst op 16 juni zullen de verschillende prijzen worden uitgereikt.