Tijdschema

Het tijdschema van de techniekwedstrijd ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

 1. In verband met de corona is vastgesteld dat er geen start- en slotmanifestatie zal zijn.
 2. Elke deelnemende school ontvangt in maart 2021 een startpakket met diverse materialen tenzij die dit pakket nog heeft van maart 2020.
 3. De begeleidende docent van de school ontvangt rond maart 2021 van zijn/haar vaste contactpersoon een USB-stick met informatie over het thema van de wedstrijd. Tevens wordt met die docent overlegd op welke wijze de contacten onderling tijdens de wedstrijdperiode gaan plaatsvinden.
 4. Op elke deelnemende school wordt een eigen wedstrijd georganiseerd tussen de door de school gemaakte groepjes van vier á vijf leerlingen. Elk groepje maakt een zelf ontworpen werkstuk dat voldoet aan het vastgestelde thema en de geldende wedstrijdregels.
 5. De leerlingen kunnen tot en met week 22 (31/5 t/m 4/6) aan hun werkstukken werken.
 6. Op elke school worden in week 23 (7/6 t/m 11/6) de gemaakte werkstukken gejureerd. Er worden per school twee prijzen beschikbaar gesteld. Een jury bepaalt welke werkstukken de eerste en de tweede prijs ontvangen.
 7. De werkstukken van alle scholen die de eerste prijs hebben ontvangen, dingen mee naar de hoofdprijzen van de Techniekwedstrijd. In overleg met de contactpersonen wordt ervoor gezorgd dat de winnende werkstukken op maandag 14 juni naar Bouwmensen in Geldermalsen worden gebracht.
 8. Op woensdag 16 juni zijn er in Geldermalsen drie jureringen:
 9. Een vakjury bepaalt welke van de binnengekomen werkstukken de eerste, tweede en derde prijs krijgen.
 10. Een jeugdjury bepaalt welk werkstuk de jeugdjuryprijs krijgt.
 11. De themaprijs (De Ceratec-Award) wordt jaarlijks door het bedrijf Ceratec uit Geldermalsen ter beschikking gesteld. Dit bedrijf bepaalt zelf welk werkstuk voor die prijs in aanmerking komt.
 12. De gewonnen prijzen worden door de contactpersonen op school bezorgd.
 13. Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 juni kunnen in overleg met de contactpersonen alle werkstukken weer worden opgehaald.