Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied

We zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  Is dit misschien iets voor u?   U bent van harte welkom.   Klik hier  voor meer informatie

 

GESCHIEDENIS

De Techniekwedstrijd heeft een lange geschiedenis. Al in 1996 werden basisscholen bezocht om te laten zien hoe leuk en uitdagend techniek is. Dat ging onder de naam “Toekomstpad” en in 2005 ging dit initiatief over in de huidige Techniekwedstrijd.

Het project Toekomstpad ontstond bij de Kamer van Koophandel Rivierenland samen met het regionale techniekonderwijs. Er kwamen steeds minder leerlingen in de technische studierichtingen en bedrijven kregen problemen bij het aantrekken van goed opgeleid personeel. De drijfveer was vooral wat te doen aan het imagoprobleem van het techniekonderwijs. Toekomstpad ging aanvankelijk via een begeleider naar de scholen toe. Later kwamen er meer begeleiders en in het topjaar 2002/2003 werden 118 scholen bezocht en kwamen ruim 3000 leerlingen in contact met techniek. Teruglopende financiële middelen dwongen de organisatie na te denken over een andere formule en aanpak.

De leerlingen gaven steeds vaker aan zelf met techniek aan de slag te willen en zo ontstond het idee voor de huidige techniekwedstrijd. In 2004 was de eerste proefwedstrijd waarvoor vijf scholen werden uitgenodigd. Het thema was: bouw een brug. De leerlingen gingen nadenken over de constructie en ook het maken van een brug. Tijdens de slotmanifestatie in Geldermalsen ontvingen de teams met de beste en mooiste bruggen prijzen. Ook konden de leerlingen de andere werkstukken bekijken en van en met elkaar leren.

Ook de eerste officiële techniekwedstrijd in 2005 kreeg als thema: bouw een brug. Bij die start was er maar een klein aantal scholen die meedeed, maar gaandeweg groeide dat steeds verder uit. Het tweede jaar deden al ruim 800 leerlingen mee. Er kwam ook een jeugdjury die hun eigen trofee uitreikten. Gaandeweg werd de Techniekwedstrijd een volwassen evenement met een sterke eigen formule en professionele aanpak.

Twee problemen bleven: aansluiting met het programma in het basisonderwijs en de financiën.

De Techniekwedstrijd wordt georganiseerd door een projectteam met een mix van vrijwilligers en professionele krachten die vanuit hun functie betrokken zijn bij de realisering van de doelstellingen van de techniekwedstrijd.

Ongeveer 160 scholen uit het hele Rivierengebied worden elk jaar uitgenodigd een technisch werkstuk te maken, elk jaar met een ander thema. Zij worden voorzien van materialen en ondersteund met technisch advies vanuit de Stichting.

Hieronder foto’s van werkstukken van de eerste vier techniekwedstrijden: