Iets voor u: vrijwilliger worden bij ons?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om onze stuur- en werkgroep te versterken. Vooral onze werkgroep zal nieuwe vrijwilligers met open armen ontvangen. Zeker nu binnenkort de startmanifestatie weer plaatsvindt en daarna alle deelnemende scholen door onze schoolbezoekers meermalen bezocht gaan worden zijn nieuwe enthousiaste vrijwilligers meer dan welkom. Hiernaast wordt aangeven naar welke vrijwilligers wij op zoek zijn.

Vacatures in de Stuurgroep

Vrijwilligers van onze stuurgroep zijn vooral beleidsbepalend bezig. Zij nemen niet direct deel aan de werkzaamheden van de werkgroep. Uiteraard bestaat die mogelijkheid wel en zullen zij in de werkgroep zeker welkom zijn.

De belangrijkste vacature is die voor het secretariaat. Wij zoeken een secretaris die zowel de stuurgroep als de werkgroep ondersteunt. Een verdere uitleg van deze vacature staat hieronder bij de vacatures in de werkgroep.

Vacatures in de Werkgroep

In de werkgroep vindt de eigenlijke organisatie van de techniekwedstrijd plaats. Het is een veelvoud van taken. Enkele daarvan zijn het jaarlijks bepalen van het thema van de techniekwedstrijd, het organiseren van de start- en slotmanifestatie, het bezoeken van de deelnemende scholen, het zo nodig praktisch ondersteunen van leerkrachten tijdens het maken van de werkstukken en het verzorgen van de public relations van de stichting. Uiteraard zijn er meer taken die gedaan (moeten) worden en vaak zijn het dan taken waarvoor specifieke kennis en vaardigheden gewenst zijn.

Welke vacatures zijn er in de werkgroep?

a. Werkgroepsleden

Omdat veel uren van onze vrijwilligers opgaan in het bezoeken van scholen en het begeleiden van de leerkrachten is er plaats voor enkele werkgroepsleden die vooral inzetbaar zijn als scholenbezoeker.  Ook zijn we op zoek naar iemand met grafische vaardigheden voor het drie maal per jaar maken van onze nieuwsbrieven.  Wat bieden wij:

 • Een enthousiast team,
 • Een vrijwilligersvergoeding t.w. een kilometervergoeding en vergoeding van gemaakte uren,
 • Begeleiding tijdens de inwerkperiode.

b. Secretaris

Wij zoeken een secretaris, die zowel de stuurgroep als de werkgroep ondersteunt.  Wat vragen wij;

 • Eens per 1 á 2 maanden bijwonen van de vergaderingen van de werkgroep én stuurgroep
 • Agenderen van de vergaderingen
 • Verslag leggen van de vergaderingen.
 • Drie maal per jaar een nieuwsbrief samenstellen in samenwerking met de teamleden.
 • Beheren van het e-mailadres: info@techniekwedstrijd.nl,
 • Jaarlijks de scholen uitnodigen om deel te nemen,
 • Meedenken tijdens de voorbereiding van de techniekwedstrijd.

Wat bieden wij;

 • Een enthousiast team,
 • Een vrijwilligersvergoeding t.w. een kilometervergoeding en vergoeding van gemaakte uren,
 • Begeleiding tijdens de inwerkperiode.

Interesse? Neem contact op met de coördinator van de werkgroep via het e-mailadres:  werkgroep@techniekwedstrijd.nl. Telefonisch is hij te bereiken via telefoonnummer 06 25 41 18 32.