AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE TECHNIEKWEDSTRIJD 2022

Het thema van dit jaar is “Oeververbinding”.

 

Waarom het thema oeververbinding?

Dit thema biedt uw leerlingen de ruimte om al hun creatieve en technische talenten te ontplooien. In onze eigen regio, Rivierengebied komen we allerlei oeververbindingen tegen die als voorbeeld kunnen dienen en als leerlingen hun fantasie laten gaan, komen zij vaak tot nog veel meer en origineler oplossingen.

De opdracht aan de leerlingen luidt:

  • Ontwikkel een oeververbinding, in welke vorm dan ook, voor vervoer van mensen, voertuigen, dieren of goederen tussen de oevers van een water.
  • Maak er op schaal een (werkend) model van. Let ook op kleur, vorm en inrichting van de oevers.
  • Houd het logboek bij, waarin wordt beschreven hoe er tot het ontwerp is gekomen en hoe er is (samen)gewerkt.
  • Let op: er is een prijs beschikbaar gesteld voor het groepje leerlingen dat het beste samenwerkt. Dus het logboek goed bijhouden is heel belangrijk.