De uitslagen van de techniekwedstrijd 2022 zijn bekend. Klik hier

Techniekwedstrijd 2022

 

Het is alweer het 17e jaar dat de techniekwedstrijd voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs wordt georganiseerd. 

Het thema is: Oeververbinding

Dit thema biedt leerlingen de ruimte om al hun creatieve en technische talenten te ontplooien. In onze eigen regio Rivierengebied komen we allerlei oeververbindingen tegen die als voorbeeld kunnen dienen en als leerlingen hun fantasie laten gaan, komen zij vaak tot nog veel meer en origineler oplossingen.

De opdracht aan de leerlingen luidt:

  • Ontwikkel een oeververbinding, in welke vorm dan ook,  voor vervoer van mensen, voertuigen, dieren of goederen tussen de oevers van een water.
  • Maak er op schaal een (werkend) model van. Let ook op kleur, vorm en inrichting van de oevers.
  • Houd het logboek bij, waarin wordt beschreven hoe er tot het ontwerp is gekomen en hoe er is (samen)gewerkt.

De Techniekwedstrijd daagt leerlingen uit om zelf te ontdekken, te onderzoeken wat haalbaar is, creatief en oplossingsgericht te denken, rekenen, ruimtelijk inzicht, plannen, samenwerken, overleggen (taal). Deze aspecten van het leren krijgen met de Techniekwedstrijd een praktische toepassing. Het gehele proces wordt begeleid d.m.v. een logboek gericht op de ‘21e eeuwse vaardigheden’.

laatste nieuws