Thema 2022

Het is alweer het 17e jaar dat de techniekwedstrijd voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs wordt georganiseerd. 

Het thema is oeververbinding

De opdracht aan de leerlingen luidt:
  • Ontwikkel een oeververbinding, in welke vorm dan ook,  voor vervoer van mensen, dieren, voertuigen of goederen tussen de oevers van een water.
  • Maak er op schaal een (werkend) model van. Let ook op kleur, vorm en inrichting van de oevers.
  • Houd het logboek bij, waarin wordt beschreven hoe er tot het ontwerp is gekomen en hoe er is (samen)gewerkt.

Dit thema biedt uw leerlingen de ruimte om al hun creatieve en technische talenten te ontplooien. In onze eigen regio, Rivierengebied komen we allerlei oeververbindingen tegen die als voorbeeld kunnen dienen en als leerlingen hun fantasie laten gaan, komen zij vaak tot nog veel meer en origineler oplossingen.

Kerndoelen

Techniek is één van de kerndoelen van het basisonderwijs. De techniekwedstrijd kan u en uw collega’s bruikbare elementen opleveren om techniek in uw onderwijsprogramma te integreren. Uw leerlingen kunnen veel plezier beleven aan deze wedstrijd en ook heel belangrijk; ze kunnen er veel van leren.

Voor denkers en doeners

De techniekwedstrijd biedt niet alleen ruimte aan doeners, maar ook aan denkers. Waar de doeners zich vooral zullen richten op de uitvoering van het werkstuk, kunnen de denkers zich in het bijzonder concentreren op  het ontwerpen en  het bijhouden van het logboek, dat samen met het werkstuk ingeleverd moet worden.

De Techniekwedstrijd daagt uw leerlingen uit om zelf te ontdekken, te onderzoeken wat haalbaar is, creatief en oplossingsgericht te denken, rekenen, ruimtelijk inzicht, plannen, samenwerken, overleggen (taal). Deze aspecten van het leren krijgen met de Techniekwedstrijd een praktische toepassing. Het gehele proces wordt begeleid d.m.v. een logboek gericht op de ‘21e eeuwse vaardigheden’.

Startmanifestatie

Elk jaar wordt de wedstrijdperiode geopend met een startmanifestatie.  Deze vindt plaats op een nader bekend te maken datum in maart. Een deelnemende school mag hierbij aanwezig zijn. Tijdens deze manifestatie wordt er o.a. een presentatie en demonstratie gegeven over het thema ‘oeververbinding’. Wilt u met uw groep bij deze startmanifestatie aanwezig zijn, geeft dit dan aan op het aanmeldingsformulier. Bij meerdere aanmeldingen wordt er geloot.

Ondersteuning door scholenbezoekers

De Techniekwedstrijd was afgelopen jaren een groot succes. Dit mede omdat de scholenbezoekers graag ondersteuning bieden: Deze vrijwilligers introduceren het thema in de klas en komen enkele keren tijdens de bouwperiode naar uw school toe om met u en de leerlingen te spreken en te adviseren. Als een groepje dreigt vast te lopen kunnen ze gevraagd worden om hulp te bieden.

Inschrijven

U kunt uw school vanaf nu aanmelden.  De inschrijving sluit op vrijdag 17 december 2021. Inschrijving kan gebeuren via de website. Klik op: Aanmelden – Techniekwedstrijd

Na aanmelding krijgt uw school van ons:

  • een bevestiging van inschrijving;
  • meer informatie over de wedstrijd en alles wat daarmee verband houdt;
  • eind februari / begin maart 2022, bezoek van onze scholenbezoekers voor een introductieles over het thema en werkwijze.
  • Een startpakket met materialen, die kunnen worden gebruikt voor het werkstuk.

Website

Kijk op deze website voor bouwinformatie en allerlei andere zaken, zoals de nieuwsbrieven, logboeken en spelregels.

Start

U kunt naar eigen inzicht, vanaf maart, met de wedstrijd beginnen. Houd er echter wel rekening mee, dat leerlingen voldoende tijd bezig kunnen zijn. Er vallen altijd dagdelen uit i.v.m. CITO-toets, schoolkamp en vrije dagen. Tijdnood is de meest gehoorde klacht van leerlingen en dat vermindert het plezier en de leeropbrengst. De werkstukken moeten op maandag 13 of dinsdag 14 juni 2022 worden ingeleverd bij Bouwmensen in Geldermalsen

Slotmanifestatie
Op vrijdagmorgen 17 juni 2022 vindt de slotmanifestatie plaats in het Opleidingscentrum Bouwmensen in Geldermalsen. Alle werkstukken zullen dan worden tentoongesteld. De winnaars worden bekend gemaakt en de prijzen worden uitgereikt. Daarnaast zal er nog een leuk aanvullend programma zijn.  

‘s Avonds van 19.00 tot 21.00 uur kunnen ouders, grootouders, directies, leerkrachten en andere belangstellenden de tentoonstelling komen bekijken.

Van maandag 20 juni tot en met woensdag 22 juni 2022 kunnen de werkstukken weer worden opgehaald.