Thema 2023

Hieronder de uitnodigingsbrief aan leerkrachten van de scholen om mee te doen aan deze nieuwe Techniekwedstrijd.

Het is alweer het 18e jaar dat de techniekwedstrijd voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs wordt georganiseerd. Wij nodigen uw school graag uit mee te doen aan deze wedstrijd.

Het thema is ‘Pretpark’
De opdracht aan de leerlingen luidt:

  • Ontwerp en bouw je eigen attractie voor een speeltuin, pretpark of kermis.
  • Houd een logboek bij, waarin wordt beschreven hoe er tot het ontwerp is gekomen en hoe er is (samen)gewerkt.

Dit thema biedt uw leerlingen de ruimte om al hun creatieve en technische talenten te ontplooien. Ze hebben allemaal wel ervaring met bewegende attracties en als leerlingen hun fantasie laten gaan, komen zij vaak tot originele ontwerpen.

Kerndoelen

Techniek is één van de kerndoelen van het basisonderwijs. De techniekwedstrijd kan u en uw collega’s bruikbare elementen opleveren om techniek in uw onderwijsprogramma te integreren. Uw leerlingen kunnen veel plezier beleven aan deze wedstrijd en ook heel belangrijk; ze kunnen er veel van leren.

Voor denkers en doeners

De techniekwedstrijd biedt niet alleen ruimte aan doeners, maar ook aan denkers. Waar de doeners zich vooral zullen richten op de uitvoering van het werkstuk, kunnen de denkers zich in het bijzonder concentreren op  het ontwerpen en  het bijhouden van het logboek, dat samen met het werkstuk ingeleverd moet worden.

De Techniekwedstrijd daagt uw leerlingen uit om zelf te ontdekken, te onderzoeken wat haalbaar is, creatief en oplossingsgericht te denken, rekenen, ruimtelijk inzicht, plannen, samenwerken, overleggen (taal). Deze aspecten van het leren krijgen met de Techniekwedstrijd een praktische toepassing. Het gehele proces wordt begeleid d.m.v. een logboek gericht op de ‘21e eeuwse vaardigheden’.

Ondersteuning door scholenbezoekers

De Techniekwedstrijd was afgelopen jaren een groot succes. Dit mede omdat de scholenbezoekers ondersteuning bieden: deze vrijwilligers introduceren het thema in de klas en komen enkele keren tijdens de bouwperiode naar uw school toe om advies en ondersteuning te bieden. Als een groepje dreigt vast te lopen, mag u hen om hulp vragen.

Inschrijven

U kunt uw school vanaf nu aanmelden.  De inschrijving sluit op vrijdag 16 december 2022.

Na aanmelding krijgt uw school van ons:

  • een bevestiging van inschrijving;
  • meer informatie over de wedstrijd en alles wat daarmee verband houdt;
  • eind februari / begin maart 2023, bezoek van onze scholenbezoekers voor een introductieles over het thema en de werkwijze.
  • Een startpakket met materialen, die kunnen worden gebruikt voor het werkstuk.

Inschrijving kan via de website www.techniekwedstrijd.nl . Klik op: “De Wedstrijd – Aanmelding deelname”. U vindt daar ook andere informatie, zoals de nieuwsbrieven, logboeken en spelregels. Op de website kunt u ook vinden welke prijzen er te winnen zijn. De hoofdprijs is een geheel verzorgd uitje voor de hele klas naar De Ontdekfabriek in Eindhoven.

Start en Afsluiting

U kunt naar eigen inzicht, vanaf maart, met de wedstrijd beginnen. Houd er rekening mee, dat leerlingen voldoende tijd bezig kunnen zijn. Er vallen altijd dagdelen uit i.v.m. CITO-toets, schoolkamp en vrije dagen. Tijdnood is de meest gehoorde klacht van leerlingen en dat vermindert het plezier en de leeropbrengst. De werkstukken moeten op maandag 12 of dinsdag 13 juni 2023 worden ingeleverd bij Bouwmensen in Geldermalsen. Op vrijdagmorgen 16 juni 2022 vindt ook daar de slotmanifestatie plaats. Daarover volgt later meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Koos Karsijns, voorzitter