Start Techniekwedstrijd

Start van de techniekwedstrijd Rivierengebied 2020

Op maandag 17 februari vond de aftrap van de Techniekwedstrijd 2020 plaats. Zoals ieder jaar heeft de wedstrijd een thema. Dit jaar is het thema; “Duurzaamheid, molens, die energie opwekken”. De leerlingen van de ongeveer 20 deelnemende scholen maken in groepjes een wind- of watermolen, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de wind- of waterkracht wordt omgezet in energie en arbeid.

Voor de startmanifestatie wordt een school uitgenodigd, die op een locatie, gerelateerd aan het thema, wordt gehouden. Dit jaar was dat het energielab van Eneco in het windmolenpark bij Vianen. De leerlingen van de basisschool De Open Poort uit Asperen waren de uitverkorenen, die een praktijkles mochten volgen in het energielab. Na een inleidend gesprek over duurzame energieopwekking, ondersteund met filmpjes, gingen de leerlingen in groepjes aan het werk.

Er moesten rotorbladen voor een windmolen worden ontworpen, die in een kleine windtunnel werd getest op hun opbrengst. De winnende rotorbladen leverden volgens de meetgegevens 1.710.000 kWh per jaar. Een andere opdracht liet een auto op zonne-energie rijden al de leerlingen een vraag over duurzame energie goed beantwoordden. Bij een andere opdracht moesten de leerlingen bepalen op welke manier er bij huishoudelijke apparaten energie kon worden bespaard. Tenslotte werd er in een groepje gebrainstormd op welke (ludieke) manier nog meer aan duurzaamheid kon worden gedaan.

Aan het eind van de ochtend werd het winnende groepje bekend gemaakt. Zij mochten de eeuwige roem en hun rotorbladen mee naar huis nemen.

Op school werd door Theo van Bijsteren van de Stichting Techniekwedstrijd aan de leerkracht en een leerling het eerste startpakket uitgereikt, waarmee de Techniekwedstrijd 2020 officieel van start ging. De slotmanifestatie, waarbij meer dan 100 werkstukken worden tentoongesteld en de prijzen worden uitgereikt, is op vrijdag 19 juni bij Bouwmensen in Geldermalsen. De werkstukken zijn op vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 voor iedereen te bezichtigen.