Startmanifestatie 

.

De Techniekwedstrijd 2022  begint  gelukkig weer met de traditionele startmanifestatie. Door allerlei coronamaatregelen kon dat bij de start van de Techniekwedstrijd 2021 helaas niet. De precieze datum, waar en hoe is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk in week 12 plaatsvinden. Houd de website dus in de gaten.

Na de startmanifestatie kan naar eigen inzicht met de wedstrijd begonnen worden. Ondertussen hebben de deelnemende scholen dan hun startpakket wel ontvangen. Houd er echter wel rekening mee, dat leerlingen voldoende tijd bezig kunnen zijn. Er vallen altijd dagdelen uit i.v.m. CITO-toets, schoolkamp en vrije dagen. Tijdnood is de meest gehoorde klacht van leerlingen en dat vermindert het plezier en de leeropbrengst.

De werkstukken moeten op maandag 13 of dinsdag 14 juni 2022 worden ingeleverd bij Bouwmensen in Geldermalsen

 

Genie betrokken bij de startmanifestatie 2022

Veilig naar de overkant via een oeverbinding, dat is voor de Genie core-business. Jullie kennen wellicht de brug van pontons wel die over de Waal wordt gelegd om de wandelaars van de Vierdaagse over te laten steken?

Dat is voor de Genie een mooie oefening voor echte noodsituaties in oorlogs- of rampgebieden. De Genie heeft de taak om oplossingen te maken voor verbroken wegverbindingen. Deze opdracht ligt dichtbij de opdracht die de Techniekwedstrijd dit jaar aan de leerlingen meegeeft! Het gaat om creatief vermogen om in lastige situaties een oplossing te bedenken en te maken. Techniek kan daarbij helpen. Zonder technische oplossingen komen we niet verder. Oplossend vermogen is niet alleen belangrijk als je bij de Genie werkt, maar deze denk- en doe-vaardigheden zijn ook heel handig voor andere lastige uitdagingen die je in je leven tegenkomt. Meedoen met de techniekwedstrijd geeft leerlingen de kans deze vaardigheden te oefenen.
De Genie wil graag meewerken aan de Startmanifestatie van de Techniekwedstrijd en heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn, afhankelijk van verschillende coronamaatregelen:

Code groen
De Genie komt een brugslag doen over de Linge in de omgeving van Geldermalsen en daarbij zijn leerlingen van PO scholen aanwezig.Via een livestream is de brugslag te zien voor andere PO scholen en wordt de Techniekwedstrijd met een korte samenspraak van de voorzitter van de Techniekwedstrijd en de Geniecommandant geopend..

Code geel- Plan B (leerlingen mogen geen activiteiten doen buiten de eigen school)
De Genie komt brugslag doen bij de Linge of elders, of stuurt een filmpje over brugslag. Via livestream spreekt iemand van de Genie en de voorzitter van de Techniekwedstrijd de kinderen op PO scholen toe.

Vervolgens krijgen kinderen workshop brug bouwen met papier op de eigen school.

Code rood- Plan C (scholen in lockdown)
Genie stuurt een filmpje van hoe brugslag eruit ziet, we nemen een interview van te voren op en bieden de workshop online aan voor kinderen thuis.

Hoe dan ook is de Genie betrokken bij de jury van de Techniekwedstrijd!

Hieronder het verslag van de startmanifestatie 2020:

Start van de techniekwedstrijd Rivierengebied 2020

Op maandag 17 februari vond de aftrap van de Techniekwedstrijd 2020 plaats. Zoals ieder jaar heeft de wedstrijd een thema. Dit jaar is het thema; “Duurzaamheid, molens, die energie opwekken”. De leerlingen van de ongeveer 20 deelnemende scholen maken in groepjes een wind- of watermolen, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de wind- of waterkracht wordt omgezet in energie en arbeid.

Voor de startmanifestatie wordt een school uitgenodigd, die op een locatie, gerelateerd aan het thema, wordt gehouden. Dit jaar was dat het energielab van Eneco in  het windmolenpark bij Vianen. De leerlingen van de basisschool De Open Poort uit Asperen waren de uitverkorenen, die een praktijkles mochten volgen in het energielab. Na een inleidend gesprek over duurzame energieopwekking, ondersteund met filmpjes, gingen de leerlingen in groepjes aan het werk.

Foto's van de startmanifestatie 2020Er moesten rotorbladen voor een windmolen worden ontworpen, die in een kleine windtunnel werd getest op hun opbrengst. De winnende rotorbladen leverden volgens de meetgegevens 1.710.000 kWh per jaar. Een andere opdracht liet een auto op zonne-energie rijden al de leerlingen een vraag over duurzame energie goed beantwoordden. Bij een andere opdracht moesten de leerlingen bepalen op welke manier er bij huishoudelijke apparaten energie kon worden bespaard. Tenslotte werd er in een groepje gebrainstormd op welke (ludieke) manier nog meer aan duurzaamheid kon worden gedaan.

Aan het eind van de ochtend werd het winnende groepje bekend gemaakt. Zij mochten de eeuwige roem en hun rotorbladen mee naar huis nemen.

Op school werd door Theo van Bijsteren van de Stichting Techniekwedstrijd aan de leerkracht en een leerling het eerste startpakket uitgereikt, waarmee de Techniekwedstrijd 2020 officieel van start ging. De slotmanifestatie, waarbij meer dan 100 werkstukken worden tentoongesteld en de prijzen worden uitgereikt, is op vrijdag 19 juni bij Bouwmensen in Geldermalsen. De werkstukken zijn op vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 voor iedereen te bezichtigen.

Groepsfoto van de leerlingen bij het Eneco Energielab (foto Jan Bert Vonk)