Molens en duurzame energie

Energie laat apparaten werken. Veel apparaten gebruiken energie. Bijvoorbeeld de waterkoker, je telefoonoplader en het digibord. Deze energie wordt al heel lang opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Zoals gas, steenkool en aardolie. Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit de resten van dieren en planten.

Twee grote nadelen van fossiele brandstoffen zijn, dat ze een keer opraken en dat bij verbranding schadelijke stoffen vrijkomen, zoals CO2. Dat heeft een schadelijk effect op het klimaat en veroorzaakt opwarming van de aarde.

Daarom hebben regeringen van 195 landen in het Akkoord van Parijs met elkaar afgesproken om steeds minder fossiele brandstoffen te gaan gebruiken en over te gaan op duurzame energie. Bij duurzame energie denken we bijvoorbeeld aan zonne-energie, wind-energie en waterkracht-energie.

Molens zijn al eeuwen gebruikt om de energie van wind en stromend water te gebruiken door het om te zetten in beweging; om bijvoorbeeld graan te malen of water weg te pompen. Windmolens van nu zetten beweging om in elektriciteit.

De opdracht van de Techniekwedstrijd is dit jaar:

Bouw je eigen molen en laat in je werkstuk zien waar de energie van wind of water voor gebruikt wordt.

Zorg dat de molen kan draaien en laat het effect van die beweging zien.