Voor de leerkracht

Foto's van workshopmiddag voor leerkrachten op 29 maart 2017

   

   

 

 

     AANKONDIGING.  

Workshopmiddag voor leerkrachten: 
                              op woensdag 14 februari ‘18 van 13.30u - 17.00u

Praktische kennis en verdieping voor de begeleiding van
                                  de leerlingen bij
de Techniekwedstrijd-opdracht.

Waar: Bouwmensen Rivierengebied, Poppenbouwing 3, Geldermalsen

De opdrachten voor de Techniekwedstrijd hebben het karakter van ontwerp-opdrachten. Dat wil zeggen dat de eigen ideeën van de leerlingen de ruimte krijgen. Voordat er iets gemaakt wordt met materiaal, zijn de leerlingen dan ook druk met brainstormen en overleggen, tekenen en vergelijken. Op verschillende momenten moeten er knopen worden doorgehakt; keuzes gemaakt.

Het eindproduct dat wordt gepresenteerd en tentoongesteld tijdens de slotmanifestatie, is het resultaat van een intensief proces van creëren en samenwerken waarbij elke leerling zijn en haar talenten inzet.

Dit proces is ontzettend boeiend en leerzaam voor de leerlingen. Om als leerkracht dit proces nog beter te kunnen begeleiden en er een hoger leerrendement uit te halen voor de leerlingen, komt kennis over de didactiek van Ontwerpend Leren goed van pas.

Daarnaast hebben verschillende leerkrachten en ook leerlingen bij de evaluatie aangegeven behoefte te hebben aan extra technische kennis, met name voor het in beweging brengen van voorwerpen. Voor het thema 2018 ‘Verticaal transport ; what goes up, must come down’ is deze kennis geen luxe.

Reacties van leerkrachten die aan de vorige workshop hebben deelgenomen:

Theorie die direct toepasbaar is in je technieklessen

Na jaren weer leren solderen! Leuk! Zinvolle middag gehad

Je krijgt handvatten om in je klas te werken met ontwerpend en ontdekkend leren

De workshop maakt je enthousiast over het vak techniek

Zelf ervaren is erg prettig. Fijne begeleiding en veel ruimte voor vragen!  (zie ook de foto’s hierboven)
 

Wij bieden daarom weer een studiemiddag aan met twee workshops:

a.       Techniek en beweging Aan de slag met verschillende overbrengingen van energie; zelf uitproberen en ontdekken onder begeleiding van de werkgroep leden van de Techniekwedstrijd.

b.      Ontwerpend Leren Naast de ontwerpcyclus met de verschillende fasen is er aandacht voor de accenten in de begeleiding van de leerlingen en voor het herkennen van (het niveau van) de vaardigheden die de leerlingen laten zien.

Na deze workshops ben je ongetwijfeld enthousiast en extra goed toegerust voor de begeleiding van je leerlingen. Aan deze workshopmiddag zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden Workshopmiddag

Voor vragen en aanmelden welkom bij: Wilma de Wolf, wilma.dewolf@btechs.nl, 06 278 32 611

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Informatie en instructie voor deelnemers aan de Techniekwedstrijd