Aanmelden techniekwedstrijd 2019-2020

 AANMELDING FORMULIER

 VOOR DE TECHNIEKWEDSTRIJD 2020

 U kunt het formulier het beste kopiëren en plakken in Word en daarna invullen en opsturen via onderstaande e-mailadres.)

 

SCHOOLGEGEVENS

Naam school______________________________________________________

Adres____________________________________________________________

Postcode en plaats_________________________________________________

Telefoon________________________Contactpersoon____________________

E mail adres van de contactpersoon:_____________________________________

 

Wij doen mee en dit zijn onze gegevens:

Het thema is dit jaar “Duurzaamheid, molens die energie opwekken”.

De bedoeling is dat de leerlingen in groepjes van ca. 4 -5 leerlingen hun eigen werkstuk maken.

 

Aantal deelnemende leerlingen groep 7___________ Aantal groepjes_________

Aantal deelnemende leerlingen groep 8___________ Aantal groepjes_________

 

De STARTMANIFESTATIE is dit jaar op maandag 17 februari 2020. 

Vindt u het leuk daarbij met uw school aanwezig te zijn? Eventueel wordt er geloot als er teveel aanmeldingen zijn!  

JA/NEE_______

 

In het begin van het jaar worden de materiaalpakketten afgegeven  op school  door leden van de werkgroep, die u ook verdere uitleg geven. 

Bij het eerste bezoek overleggen zij ook met u over de bezoekmomenten en wanneer dat niet kan vanwege bijvoorbeeld schoolkampen of andere afwezigheid.

De slotmanifestatie is op vrijdag 19 juni 2020

Inleveren op info@techniekwedstrijd.nl

of uitprinten en opsturen naar Techniekwedstijd, Poppenbouwing 3, 4191 NZ Geldermalsen.

 

Graag inschrijven vóór 30 november a.s.