Aanmelden techniekwedstrijd 2019-2020

 

AANMELDING FORMULIER VOOR DE TECHNIEKWEDSTRIJD 2020

 

(U kunt het formulier het beste kopiëren en plakken in Word en daarna invullen en opsturen via onderstaande e-mailadres.)

 

SCHOOLGEGEVENS

Naam school______________________________________________________

 

Adres____________________________________________________________

 

Postcode en plaats_________________________________________________

 

Telefoon________________________Contactpersoon____________________

 

E mail adres van de contactpersoon:_____________________________________

 

Wij doen mee en dit zijn onze gegevens:

Het thema is dit jaar “Molens en duurzame energie”.

De bedoeling is dat de leerlingen in groepjes van ca. 4 -5 leerlingen hun eigen werkstuk maken.

 

Aantal deelnemende leerlingen groep 7___________ Aantal groepjes_________

 

Aantal deelnemende leerlingen groep 8___________ Aantal groepjes_________

 

De STARTMANIFESTATIE is dit jaar op woensdag 6 maart 2019.  Vindt u het leuk daarbij met uw school aanwezig te zijn? Eventueel wordt er geloot als er teveel aanmeldingen zijn!  JA/NEE_______

 

In het begin van het jaar worden de materiaal pakketten afgegeven  op school  en zullen leden van de werkgroep verdere uitleg geven over de wedstrijd. 

Kunt u aangeven wanneer uw groepen  na begin maart vakantie hebben of om andere redenen  niet op school aanwezig zijn.

VAKANTIE van__________________________t/m_________________________________

VAKANTIE van__________________________t/m_________________________________

VAKANTIE van__________________________t/m_________________________________

 

AFWEZIG op____________________dag  van___________uur tot_________ uur

AFWEZIG op____________________dag  van___________uur tot_________ uur

AFWEZIG op____________________dag van___________uur tot _________  uur

 

Inleveren op info@techniekwedstrijd.nl

of uitprinten en opsturen naar Techniekwedstijd, Poppenbouwing 3, 4191 NZ Geldermalsen.