Aanmelden techniekwedstrijd 2017-2018

AANMELDING FORMULIER

VOOR DE TECHNIEKWEDSTRIJD 2017 - 2018

(Voor de invulling van het formulier klikt u op het begin van de lijn, daarna kunt  u tekst typen)

SCHOOLGEGEVENS

Naam school______________________________________________________________________

 

Adres____________________________________________________________________________

 

Postcode en plaats_________________________________________________________________

 

Telefoon________________________Contactpersoon____________________________________

 

E mail adres van de contactpersoon:___________________________________________________

 

Wij doen mee en dit zijn onze gegevens:

Het thema is dit jaar “Verticaal Transport”.  De bedoeling is dat de leerlingen in groepjes van

ca. 4 -5 leerlingen hun eigen werkstuk maken.

 

Aantal deelnemende leerlingen groep 7_____________________ Aantal groepjes_____________

 

Aantal deelnemende leerlingen groep 8_____________________ Aantal groepjes_____________

 

De STARTMANIFESTATIE is dit jaar op woensdag 7 maart 2018 bij Kraanverhuur Schiltmans BV in Tiel.  Vindt u het leuk daarbij met uw school aanwezig te zijn? Eventueel wordt er geloot als er teveel aanmeldingen zijn!  JA/NEE_______

In maart worden de materiaal pakketten afgegeven  op school  en zullen leden van de Technische Commissie verdere uitleg geven over de wedstrijd. 

Kunt u aangeven wanneer uw groepen  na begin maart vakantie hebben of om andere redenen  niet op school aanwezig zijn.

VAKANTIE van__________________________t/m_________________________________

VAKANTIE van__________________________t/m_________________________________

VAKANTIE van__________________________t/m_________________________________

 

AFWEZIG op______________________ dag  van____________ uur tot_____________ uur

AFWEZIG op______________________ dag  van____________ uur tot_____________ uur

AFWEZIG op______________________ dag van____________  uur tot ____________  uur

 

UITERSTE INLEVERDATUM 1 december 2017

op info@techniekwedstrijd.nl

of uitprinten en opsturen naar Techniekwedstijd, Poppenbouwing 3, 4171 NZ Geldermalsen.