UITNODIGING VOOR TECHNIEKWEDSTRIJD 2016 – 2017   
                VOOR GROEP 7 EN 8

                               Geachte leerkrachten van groep 7 en 8,

Graag nodigen wij u uit mee te doen aan onze 13e techniekwedstrijd in 2016.

Het gaat om uw leerlingen uit groep 7 en/of 8, die in groepjes van ca. 5 een werkstuk maken.

Het thema is:    “Kermis- of speeltuinattractie”

De opdracht is:  Maak  een uitgewerkt voorbeeld van een kermis- of speeltuin attractie.
 Beschrijf hoe het maken van het werkstuk is gegaan.

                             Uitgebreide info op:  www.techniekwedstrijd.nl/de-wedstrijd/voor-de-leerkracht

We denken dat de opdracht weer genoeg mogelijkheden biedt voor uw leerlingen om hun technische en creatieve talenten te ontplooien en de kerndoelen in techniek voor basisscholen aan te leren.

Deelname aan de wedstrijd is voor uw leerlingen bijzonder aantrekkelijk en plezierig.

De wedstrijd biedt niet alleen ruimte aan doeners, maar ook aan denkers. Waar de doeners zich zullen richten op de uitvoering van het werkstuk, kunnen de denkers zich concentreren op het maken van het projectplan met de beschrijving hoe het werkstuk tot stand is gekomen.

Met techniek spreekt u leerlingen aan op: zelf ontdekken, creativiteit, rekenen, ruimtelijk inzicht, samenwerken en overleggen (taal). Deze aspecten van het leren krijgen met techniek een praktische toepassing. Uw gemeente beveelt de techniekwedstrijd  aan om met uw leerlingen van groep 7 en 8 mee te doen en ze nu al met techniek in aanraking te brengen.

Veel  informatie staat  nu op onze website:  www.techniekwedstrijd.nl

Voor aanvullende vragen kunt u ons altijd benaderen.   
Mail dan naar: info@techniekwedstrijd.nl en we bellen of mailen u terug. 


SNEL INSCHRIJVEN !