De Stichting

De Techniekwedstrijd heeft een lange geschiedenis. Al in 1996 werden basisscholen bezocht om te laten zien hoe leuk en uitdagend techniek is. Dat ging onder de naam "Toekomstpad" en in 2005 ging dit initiatief over in de huidige Techniekwedstrijd.

Het project Toekomstpad ontstond bij de Kamer van Koophandel Rivierenland samen met het regionale techniekonderwijs. Er kwamen steeds minder leerlingen in de technische studierichtingen en bedrijven kregen problemen bij het aantrekken van goed opgeleid personeel. De drijfveer was vooral wat te doen aan het imagoprobleem van het techniekonderwijs. Toekomstpad ging aanvankelijk via een begeleider naar de scholen toe. Later kwamen er meer begeleiders en in het topjaar 2002/2003 werden 118 scholen bezocht en kwamen ruim 3000 leerlingen in contact met techniek. Teruglopende financiële middelen dwongen de organisatie na te denken over een andere formulie en aanpak.

De leerlingen gaven steeds vaker aan zelf met techniek aan de slag te willen en zo ontstond het idee voor de huidige techniekwedstrijd. In 2004 was de eerste wedstrijd met de opdracht "Bouw een brug". De leerlingen gingen nadenken over de constructie en ook het maken van een brug. Tijdens de slotmanifestatie in Geldermalsen ontvingen de teams met de beste en mooiste bruggen prijzen. Ook konden de leerlingen de andere werkstukken bekijken en van en met elkaar leren.

Bij de start was er een klein aantal scholen maar gaandeweg groeide dat steeds verder. Het tweede jaar deden al ruim 800 leerlingen mee. Er kwam ook een kinderjury die hun eigen troffee uitreikten. Gaandeweg werd de Techniekwedstrijd een volwassen evenement met een sterke eigen formule en professionele aanpak.

Twee problemen bleven: aanlsluiting met het programma in het basisonderwijs en de financiën.

De Techniekwedstrijd wordt georganiseerd door een projectteam met een mix van vrijwilligers en professionele krachten die vanuit hun functie betrokken zijn bij de realisering van de doelstellingen van de techniekwedstrijd.

Ongeveer 160 scholen uit het hele Rivierengebied worden elk jaar uitgenodigd een technisch werkstuk te maken, elk jaar met een ander thema. Zij worden voorzien van materialen en ondersteund met technisch advies vanuit de Stichting,