Tijdschema

TIJDSCHEMA WEDSTRIJD 2017

Week 44 ( 31 okt  - 4 nov.) 2016
Verzenden van uitnodigingsmails met aanmeldingsformulier

Week 48  (18 - 30 nov.) 2016
Sluiting inschrijvingen wedstrijd 2017 uiterlijk 30 nov. 2016.

Woensdagmorgen  8 maart 2016
Startmanifestatie 2017: Officiële start van de wedstrijd

Week 10/11 en 12    ( 8  - 24 maart ) - 2017
Levering gratis materiaal basispakketten op de scholen.

Week 15 en 19   ( 10 - 14 april en 8 -12 mei ) - 2017
2e bezoek TC aan de deelnemende scholen
(week 16/17/18 valt uit door Cito en Meivakantie)

Week 21 en 22    ( 22 mei - 2 juni) - 2017
3e bezoek TC aan de deelnemende scholen

Vrijdag 2 en dinsdag 6 juni - 2017
Werkstukken inleveren, incl. projectplan/procesbeschrijving, bij Opleidingscentrum Bouw Rivierenland
(ingang Bouwmensen),  van 08.00 tot 16.00 uur
Adres: Opleidingscentrum Bouw Rivierengebied, Poppenbouwing 3, 4191 NZ Geldermalsen

Vrijdagmorgen  9 juni  - 2017
Slotmanifestatie: de slotbijeenkomst waar alle werkstukken tentoongesteld zijn, de winnaars worden bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Daarnaast is er een leuk aanvullend programma.

Vrijdag  9 juni - 2017
Open Avond: De tentoonstelling is deze vrijdag avond open van 19:00 tot 21:00 uur voor alle belangstellenden.

Maandag 12 t/m woensdag 14 juni - 2017 
Werkstukken ophalen. Werkstukken die tijdens deze dagen niet opgehaald zijn, worden vernietigd.