Tijdschema

TIJDSCHEMA WEDSTRIJD 2018

WOENSDAG 7 MAART

officiële start van de wedstrijd

WEEK 13 en 14

Eerste scholenbezoek met aanleveren materiaal en toelichting thema

Er volgen nog 2 bezoeken tot de slotmanifestatie, deze weken komen binnenkort op de site.

MAANDAG 11 en DINSDAG 12 JUNI 2018  

Werkstukken inleveren, incl. projectplan/procesbeschrijving, bij Opleidingscentrum Bouw Rivierenland
(ingang Bouwmensen),  van 08.00 tot 16.00 uur
Adres: Opleidingscentrum Bouw Rivierengebied, Poppenbouwing 3, 4191 NZ Geldermalsen

VRIJDAGMORGEN 15 JUNI 2018

Slotmanifestatie: de slotbijeenkomst waar alle werkstukken tentoongesteld zijn, de winnaars worden bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Daarnaast is er een leuk aanvullend programma.

VRIJDAG AVONDS 15 JUNI

Open Avond: De tentoonstelling is deze vrijdag avond open van 19:00 tot 21:00 uur voor alle belangstellenden.

MAANDAG 18 t/m WOENSDAG 20 JUNI 2018

Werkstukken ophalen. Werkstukken die tijdens deze dagen niet opgehaald zijn, worden vernietigd.